Raport Odpowiedzalności
Żabka Polska Sp. z o. o. za rok 2020

Zrównoważone życie,
w zgodzie z planetą
dla każdego i na co dzień

Szanowni Państwo,

pandemia stała się lekcją pokory, a dla Żabki okazała się też niespodziewanym testem ludzi, struktur, organizacji i wartości. Z satysfakcją oceniam, że egzamin ten zdaliśmy. Mimo pandemii nie zwolniliśmy tempa.

Tomasz Suchański
Prezes Zarządu

10,2 mld zł

Żabka po raz pierwszy przekroczyła 10 mld rocznego przychodu

NPS 48 pkt

Osiągnęliśmy najwyższy
w dotychczasowej historii
wynik satysfakcji (NPS)
klienta: aż 11 pkt więcej
niż w ubiegłym roku

4,24/5

Osiągnęliśmy rekordowy
poziom zaangażowania
pracowników mierzony przez
Instytut Gallupa: 4,24/5

Na koniec 2020 r.
współpracowaliśmy z

5518

franczyzobiorcami

100%

plastik odzyskany w markach własnych i materiałach w sklepie

Otworzyliśmy

1000

nowych sklepów

Nasza strategiczna transformacja

Rozwój
technologiczny
Integracja
odpowiedzialności
Rozwój
formatu

Filary naszej strategii biznesowej

Działamy w formacie modern convenience, który w centrum stawia klienta, a także szybką i wygodną możliwość realizacji jego potrzeb.

Nasza odpowiedzialność

Obietnicą Żabki jest tworzyć zrównoważone życie w zgodzie z planetą, dla każdego i na co dzień. Aby ją realizować, powstała nasza Strategia Odpowiedzialności. Składają się na nią 4 filary i wyłonione w ramach nich 11 kluczowych obszarów działania. Na 6 z nich chcemy położyć szczególny nacisk. Aby zapoznać się ze szczegółami Strategii, kliknij na wybrany element interaktywnego koła.

 • Dobre
  żywienie

  Podwoimy sprzedaż produktów żywieniowych marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony styl życia – mierzone wartością sprzedaży w mln zł do 2025 roku

  Rozwój
  przedsiębiorczości

  Podniesiemy poziom satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką mierzony wskaźnikiem NPS o 15 pkt do 2025 roku tak, aby Żabka została uznana najlepszym modelem franczyzowym w Polsce

  Zwiększymy odsetek franczyzobiorców współpracujących z Żabką co najmniej 36 miesięcy do 70%

 • Usługi ułatwiające
  zrównoważony styl
  życia

  Będziemy zwiększać poziom satysfakcji naszych klientów o 2 pkt każdego roku tak, aby Żabka była ich pierwszym wyborem (mierzone badaniem NPS)

  Cykrularność

  Osiągniemy neutralność w obszarze plastiku po 2025 roku (odzyskamy i ponownie wykorzystamy 100% plastiku wprowadzonego na rynek przez Żabkę)

 • Różnorodność
  i włączająca kultura
  organizacyjna

  Zwiększymy zaangażowanie pracowników Żabki tak, aby znaleźć się w top 25% najlepszych pracodawców wg badania Instytutu Gallupa do 2025 roku

  Zwiększymy satysfakcję pracowników mierzoną wskaźnikiem eNPS do poziomu powyżej 65 do 2025 roku

  Dekarbonizacja łańcucha
  wartości

  Osiągniemy neutralność klimatyczną (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2) do 2025 roku

  Ograniczymy intensywność emisji w zakresie 3 (zgodnie z celami Science-Based Targets) do 2025 roku

Podwoimy sprzedaż produktów żywieniowych marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony styl życia – mierzone wartością sprzedaży w mln zł do 2025 roku

Podniesiemy poziom satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką mierzony wskaźnikiem NPS o 15 pkt do 2025 roku tak, aby Żabka została uznana najlepszym modelem franczyzowym w Polsce

Zwiększymy odsetek franczyzobiorców współpracujących z Żabką co najmniej 36 miesięcy do 70%

Będziemy zwiększać poziom satysfakcji naszych klientów o 2 pkt każdego roku tak, aby Żabka była ich pierwszym wyborem (mierzone badaniem NPS)

Osiągniemy neutralność w obszarze plastiku po 2025 roku (odzyskamy i ponownie wykorzystamy 100% plastiku wprowadzonego na rynek przez Żabkę)

Zwiększymy zaangażowanie pracowników Żabki tak, aby znaleźć się w top 25% najlepszych pracodawców wg badania Instytutu Gallupa do 2025 roku

Zwiększymy satysfakcję pracowników mierzoną wskaźnikiem eNPS do poziomu powyżej 65 do 2025 roku

Osiągniemy neutralność klimatyczną (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2) do 2025 roku

Ograniczymy intensywność emisji w zakresie 3 (zgodnie z celami Science-Based Targets) do 2025 roku

Nasza strategia odpowiedzialnościnasze ambicje i zobowiązania

FILAR I:ZRÓWNOWAŻONY STYL ŻYCIA

Ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze dla nich i dla planety, czyniąc zrównoważone wybory oczywistymi.

 • Dobre żywienie
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
 • Usługi ułatwiające zrównoważony styl życia

FILAR II:POZYTYWNY WPŁYW NA OTOCZENIE

Oddziałujemy na przedsiębiorców i lokalne społeczności pozytywnie wpływając na zmianę ich najbliższego otoczenia i zrównoważony rozwój.

 • Rozwój przedsiębiorczości
 • Budowanie partnerstw
  na rzecz pozytywnej zmiany
 • Aktywizacja społeczności

FILAR III:ODPOWIEDZIALNA ORGANIZACJA

Tworzymy wiarygodną organizację ludzi zaangażowanych w budowanie
wartości biznesu w sposób
zrównoważony.

 • Różnorodność i włączająca
  kultura organizacyjna
 • Ład korporacyjny i
  odpowiedzialne zarządzanie
 • Przejrzystość i wiarygodność

FILAR IV:ZIELONA PLANETA

Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości, aby chronić planetę.

 • Dekarbonizacja łańcucha
  wartości
 • Cyrkularność

Zrównoważony
styl życia

Ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze dla nich i dla planety, czyniąc zrównoważone wybory oczywistymi.

 • Dobre żywienie

  Podwoimy sprzedaż produktów żywieniowych marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony styl życia – mierzone wartością sprzedaży w mln zł do 2025 roku

 • Przeciwdziałanie marnowaniu
  żywności

  Zmniejszymy o 25% wagę marnowanej żywności w operacjach własnych i sklepach, w porównaniu do roku bazowego 2020, a docelowo, zmniejszymy ją o połowę po 2025 roku

 • Usługi ułatwiające
  zrównoważony styl życia

  Będziemy zwiększać poziom satysfakcji naszych klientów o 2 pkt każdego roku tak, aby Żabka była ich pierwszym wyborem (mierzone badaniem NPS)

Pozytywny
wpływ
na otoczenie

Oddziałujemy na przedsiębiorcówi
lokalne społeczności pozytywnie wpływając na zmianę ich najbliższego otoczenia i zrównoważony rozwój.

 • Rozwój
  przedsiębiorczości

  Podniesiemy poziom satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką mierzony wskaźnikiem NPS o 15 pkt do 2025 roku, tak, aby Żabka została uznana najlepszym modelem franczyzowym w Polsce


  Zwiększymy odsetek franczyzobiorców współpracujących z Żabką co najmniej 36 miesięcy do 70% do 2025 roku

 • Budowanie partnerstw
  na rzecz pozytywnej zmiany

  Będziemy najlepszym partnerem wspierającym innowacyjne
  i odpowiedzialne inicjatywy oraz rozwiązania

 • Aktywizacja
  społeczności

  50 000 razy w ciągu roku zaangażujemy naszych pracowników i partnerów biznesowych w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialna
organizacja

Tworzymy wiarygodną organizację ludzi zaangażowanych w budowanie wartości biznesu w sposób zrównoważony.

 • Różnorodność i włączająca kultura organizacyjna

  Zwiększymy zaangażowanie pracowników tak, aby znaleźć się w top 25% pracodawców wg badania Instytutu Gallupa do 2025 roku


  Zwiększymy satysfakcje pracowników mierzoną wskaźnikiem eNPS do poziomu powyżej 65 do 2025 roku

 • Ład korporacyjny
  i odpowiedzialne zarządzanie

  Przeszkolimy 100% pracowników z obowiązujących zasad etyki biznesowej do 2025 roku, co poświadczą swoim podpisem i będziemy wzmacniać kulturę pracy opartą o te zasady


  Zapoznamy 100% naszych partnerów biznesowych z Kodeksem Postępowania do 2025 roku, na co uzyskamy ich pisemne poświadczenie i będziemy rozwijać współpracę opartą o ten Kodeks


  Uwzględnimy czynniki ESG we wszystkich naszych kluczowych decyzjach i inwestycjach

 • Przejrzystość
  i wiarygodność

  Będziemy raportować zewnętrznie według najlepszych praktyk
  i z uwzględnieniem międzynarodowych standardów

Zielona
planeta

Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości, aby chronić planetę.

 • Dekarbonizacja łańcucha wartości

  Osiągniemy neutralność klimatyczną (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2) do 2025 roku


  Ograniczymy intensywność emisji w zakresie 3 (zgodnie z celami Science-Based Targets) do 2025 roku

 • Cyrkularność

  Osiągniemy neutralność
  w obszarze plastiku po 2025 roku (odzyskamy i ponownie wykorzystamy 100% plastiku wprowadzonego na rynek
  przez Żabkę)

Nasza strategia odpowiedzialnościnasze ambicje i zobowiązania

FILAR I:ZRÓWNOWAŻONY STYL ŻYCIA

Ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze dla nich i dla planety, czyniąc zrównoważone wybory oczywistymi.

 • Dobre żywienie
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
 • Usługi ułatwiające zrównoważony styl życia

FILAR II:POZYTYWNY WPŁYW NA OTOCZENIE

Oddziałujemy na przedsiębiorców i lokalne społeczności pozytywnie wpływając na zmianę ich najbliższego otoczenia i zrównoważony rozwój.

 • Rozwój przedsiębiorczości
 • Budowanie partnerstw
  na rzecz pozytywnej zmiany
 • Aktywizacja społeczności

FILAR III:ODPOWIEDZIALNA ORGANIZACJA

Tworzymy wiarygodną organizację ludzi zaangażowanych w budowanie
wartości biznesu w sposób
zrównoważony.

 • Różnorodność i włączająca
  kultura organizacyjna
 • Ład korporacyjny i
  odpowiedzialne zarządzanie
 • Przejrzystość i wiarygodność

FILAR IV:ZIELONA PLANETA

Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości, aby chronić planetę.

 • Dekarbonizacja łańcucha
  wartości
 • Cyrkularność

Zrównoważony
styl życia

Ułatwiamy klientom zmianę ich codziennych nawyków na lepsze dla nich i dla planety, czyniąc zrównoważone wybory oczywistymi.

Dobre żywienie

Podwoimy sprzedaż produktów żywieniowych marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony styl życia – mierzone wartością sprzedaży w mln zł do 2025 roku

Przeciwdziałanie marnowaniu
żywności

Zmniejszymy o 25% wagę marnowanej żywności w operacjach własnych i sklepach, w porównaniu do roku bazowego 2020, a docelowo, zmniejszymy ją o połowę po 2025 roku

Usługi ułatwiające
zrównoważony styl życia

Będziemy zwiększać poziom satysfakcji naszych klientów o 2 pkt każdego roku tak, aby Żabka była ich pierwszym wyborem (mierzone badaniem NPS)

Pozytywny
wpływ
na otoczenie

Oddziałujemy na przedsiębiorcówi
lokalne społeczności pozytywnie wpływając na zmianę ich najbliższego otoczenia i zrównoważony rozwój.

Rozwój
przedsiębiorczości

Podniesiemy poziom satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką mierzony wskaźnikiem NPS o 15 pkt do 2025 roku, tak, aby Żabka została uznana najlepszym modelem franczyzowym w Polsce


Zwiększymy odsetek franczyzobiorców współpracujących z Żabką co najmniej 36 miesięcy do 70% do 2025 roku

Budowanie partnerstw
na rzecz pozytywnej zmiany

Będziemy najlepszym partnerem wspierającym innowacyjne
i odpowiedzialne inicjatywy oraz rozwiązania

Aktywizacja
społeczności

50 000 razy w ciągu roku zaangażujemy naszych pracowników i partnerów biznesowych w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialna
organizacja

Tworzymy wiarygodną organizację ludzi zaangażowanych w budowanie wartości biznesu w sposób zrównoważony.

Różnorodność i włączająca kultura organizacyjna

Zwiększymy zaangażowanie pracowników tak, aby znaleźć się w top 25% pracodawców wg badania Instytutu Gallupa do 2025 roku


Zwiększymy satysfakcje pracowników mierzoną wskaźnikiem eNPS do poziomu powyżej 65 do 2025 roku

Ład korporacyjny
i odpowiedzialne zarządzanie

Przeszkolimy 100% pracowników z obowiązujących zasad etyki biznesowej do 2025 roku, co poświadczą swoim podpisem i będziemy wzmacniać kulturę pracy opartą o te zasady


Zapoznamy 100% naszych partnerów biznesowych z Kodeksem Postępowania do 2025 roku, na co uzyskamy ich pisemne poświadczenie i będziemy rozwijać współpracę opartą o ten Kodeks


Uwzględnimy czynniki ESG we wszystkich naszych kluczowych decyzjach i inwestycjach

Przejrzystość
i wiarygodność

Będziemy raportować zewnętrznie według najlepszych praktyk
i z uwzględnieniem międzynarodowych standardów

Zielona
planeta

Minimalizujemy swój ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości, aby chronić planetę.

Dekarbonizacja łańcucha wartości

Osiągniemy neutralność klimatyczną (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2) do 2025 roku


Ograniczymy intensywność emisji w zakresie 3 (zgodnie z celami Science-Based Targets) do 2025 roku

Cyrkularność

Osiągniemy neutralność
w obszarze plastiku po 2025 roku (odzyskamy i ponownie wykorzystamy 100% plastiku wprowadzonego na rynek
przez Żabkę)

01

Zrównoważony
styl życia

W centrum wszystkich naszych działań jest Klient. Chcemy ułatwiać mu zmianę jego codziennych nawyków na lepsze dla niego i dla planety, czyniąc zrównoważone wybory oczywistymi. Dlatego aktywnie działamy w 3 kluczowych obszarach:

 

• Dobre żywienie
• Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
• Usługi ułatwiające zrównoważony styl życia

NPS 48 pkt

Rekordowy wynik satysfakcji klientów (NPS 48) ze wzrostem o 11 pkt w porównaniu do roku 2019

119 mln zł

wartość sprzedaży produktów żywieniowych marki własnej promujących zdrowy i zrównoważony styl życia

image/svg+xml 200 ponad

artykułów marki własnej objęliśmy programem „Żywić odpowiedzialnie Polaków”

3,8 mln

liczba użytkowników aplikacji
Żappka na koniec 2020 roku

Całkowicie wyeliminowaliśmy olej palmowy z naszych marek własnych

Nasze zobowiązania w tym filarze

02

Pozytywny wpływ
na otoczenie

Jesteśmy świadomi naszego oddziaływania na przedsiębiorców i lokalne społeczności, tym samym pozytywnie wpływamy na zmianę ich najbliższego otoczenia i zrównoważony rozwój. Aktywnie działamy w 3 kluczowych obszarach:

 

• Rozwój przedsiębiorczości
• Budowanie partnerstw na rzecz
pozytywnej zmiany
• Aktywizacja społeczności

64%

odsetek franczyzobiorców, którzy współpracowali z Żabką w 2020 r. co najmniej 36 miesięcy

32 000

razy nasi pracownicy, franczyzobiorcy oraz ich pracownicy podjęli się aktywności na rzecz pozytywnej zmiany

Na koniec 2020 r. współpracowaliśmy z

5518

franczyzobiorcami

Niemal

17 mln zł

przekazaliśmy w formie darowizn

Nasze zobowiązania w tym filarze

03

Odpowiedzialna
organizacja

Tworzymy wiarygodną organizację ludzi zaangażowanych w budowanie wartości biznesu w sposób zrównoważony. Rozwój naszej organizacji oznacza dążenie do nieustannego doskonalenia się w 3 obszarach:

 

• Różnorodność i włączająca kultura
organizacyjna
• Ład korporacyjny i odpowiedzialne
zarządzanie
• Przejrzystość i wiarygodność

Żabka jest wsród

37%

najwyżej ocenianych firm wg badań Instytutu Gallupa

4,24/5

wyniósł w 2020 roku poziom zaangażowania pracownik w Żabki mierzony przez Instytut Gallupa

100%

współpracujących z nami wytwórców sprawdzono pod kątem międzynarodowych standardów i systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

37%

osób zatrudnionych
w Żabce to kobiety

58

to poziom satysfakcji pracowników mierzony wskaźnikiem eNPS

Nasze zobowiązania w tym filarze

04

Zielona planeta

Minimalizujemy swój ślad środowiskowy
w całym łańcuchu wartości, aby chronić planetę. Doskonalimy się i wprowadzamy innowacje w 2 kluczowych obszarach:

 

• Dekarbonizacja łańcucha wartości
• Cyrkularność

22,1 tys. MWh

energia zaoszczędzona dzięki optymalizacji i innowacjom

Spadek intensywności emisji gazów cieplarnianych (zakres 1,2,3) w przeliczeniu na przychody ze sprzedaży

Centrala Żabki w Poznaniu

jest w 100%

zasilana zieloną energią

100%

butelek żywieniowych marek własnych pochodzi w całości z recyklingu

100%

plastik odzyskany w markach własnych i materiałach w sklepie

Nasze zobowiązania w tym filarze

Blisko i odpowiedzialnie,
czyli Żabka w czasie pandemii

Nasze działania w odpowiedzi na COVID-19 w 2020 roku

100 mln zł

przeznaczyliśmy na działania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie pandemii

20 tys.

testów antygenowych wykonanych wśród pracowników centrali, centr logistycznych
i terminali oraz kadry terenowej

34,5 mln

maseczek jednorazowych sprzedanych bez marży

Rok 2020 był wielkim wyzwaniem
i zmusił nas do szybkiego reagowania na różne nieprzewidziane wyzwania. Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i partnerom biznesowym zawsze jest dla nas priorytetem, Dlatego podjęliśmy szereg natychmiastowych działań, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa w sklepach i umożliwienie funkcjonowania i pracy całej organizacji w bezpiecznych warunkach.

Patrzymy w przyszłość

Zmiana zachodzi coraz szybciej. Wzrost świadomości konsumentów, nowe technologie oraz narastające problemy środowiskowego to tylko niektóre ze zjawisk, na które muszą reagować odpowiedzialnie prowadzone biznesy.
Przedstawiamy 7 wiodących trendów, które w najbliższych latach będą kształtować naszą rzeczywistość.

TREND #1

W kierunku neutralności

TREND #2

Dążenie do cyrkularności

TREND #3

W ciągłym ruchu

TREND #4

Zdrowa równowaga

TREND #5

Cyfrowe życie

TREND #6

Otwartość
i różnorodność

TREND #7

Liczy się
zaufanie

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na instalację plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez naszych Zaufanych Partnerów. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności.